خودرو سازی کارمانیا

پیگیری وضعیت خودرو

پیگیری وضعیت خودرو

برنامه های فروش

برنامه های فروش

نمایندگی های فروش

نمایندگی های فروش

محصولات کارمانیا

محصولات کارمانیا

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

تجربه های مردمی

تجربه های مردمی

آخرین اخبار کارمانیا

با خرید هر خودروی BYD در طرح های فروش ارائه شده از نمایشگاه بین المللی خودروی تهران - شهر آفتاب(6 آذر 96) تا نمایشگاه بین المللی خودروی اصفهان (3 بهمن96 در قرعه کشی 2 دستگاه BYD شرکت نمایید