واحد گارانتی

  • تعریف واژه گارانتی و سیاست های گارانتی برای انواع مدل های خودروی BYD

واژه گارانتی  به مجموعه  تعهداتی  گفته  می شود که  شرکت خودروسازی کارمانیا  در  قبال   وقوع  هرگونه  ایراد  ناشی از کیفیت  نامطلوب مواد  و یا فرآیند  نامناسب ساخت محصول  خود ، تحت شرایط و  زمان خاص ، جهت رفع آن  چه  از طریق تعمیر  و چه  از  طریق تعویض بر عهده می گیرد . در این حالت هزینه های تحمیل شده بر عهده شرکت خودروسازی کارمانیا است .

  • شرایط و ضوابط گارانتی

محدوده گارانتی همه خودروهای BYD ارائه شده توسط شرکت خودروسازی کارمانیا در برگه گارانتی آنها قید شده است و مدت گارانتی پس از تاریخ تحویل خودرو یا 72 ساعت بعد از صدور پلاک (هر کدام که زودتر فرا برسد) شروع می شود. هر یک از بخش های باقیمانده گارانتی به طور کامل قابل انتقال به مالکین بعدی خواهد بود.

 لازم بذکر است هرگونه تیونینگ، نصب تجهیزات اضافی، دستکاری و تغییر در اجزا و متعلقات خودرو (الکتریکی و مکانیکی) توسط اشخاص متفرقه و غیر مجاز که منجر به ایجاد عیب، خرابی یا نقص فنی در هر یک از سیستمهای خودرو (به تشخیص کارشناس فنی شرکت خودروسازی کارمانیا) گردد، سبب ابطال گارانتی قسمت مربوطه خواهد شد.

scroll up