شرایط فروش

شرایط فروش خودروی BYD S7 با شرایط مشارکت در فروش و پیش پرداخت 700,000,000 ریال و موعد تحویل دیماه ارائه می شود.

همچنین شرایط فروش BYD S6 با پیش پرداخت 600,000,000 ریال در زمان ثبت نام با سود مشارکت 20% و یا 300,000,000 ریال زمان ثبت نام و 300,000,000 در 1 آبان 97 و سود مشارکت 18% و انصراف 12% با موعد تحویل اردیبهشت 98، آغاز شد.

 بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت، طرح بدون اطلاع قبلی بسته خواهد شد.

 

 

scroll up