فرصت های شغلی

شرکت خودروسـازی کارمانیا در صورت نیاز به تکمیل کادر متخصص خود شرایط استخدامی جدید را اعلام خواهد نمود.

 

 

scroll up