اولین دوره جامع اصول فروش موفق در شرکت خودروسازی کارمانیا برگزار گردید

اولین دوره جامع اصول فروش موفق در شرکت خودروسازی کارمانیا برگزار گردید
اولین دوره جامع اصول فروش موفق در شرکت خودروسازی کارمانیا برگزار گردید

واحد آموزش فروش شرکت خودروسازی کارمانیا اولین دوره جامع اصول فروش موفق را در مرکز آموزش خودروسازی کارمانیا برگزار نمود. این دوره آموزشی در راستای یکی از اصلی ترین اهداف بلند مدت خودروسازی کارمانیا که همانا کسب و حفظ رضایت و اعتماد مشتریان است در دو دوره تئوری و عملی به انجام رسید. در دوره تئوری پرسنل نمایندگی‌های فروش خودروسازی کارمانیا (مدیر فروش، کارشناس بازاریابی، کارمند فروش و مسئول PDS و تحویل خودرو) با موضوعاتی چون مهارت‌های فروش و ارتباطی، معرفی محصولات و کانال‌های ارتباطی با مشتریان و سیستم‌های فروش و فروش اینترنتی آشنا شدند. در دوره عملی روند این دوره با پرداختن به مواردی چون بررسی خودرو از نظر ظاهری و فنی و نیز چگونگی تحویل خودرو به مشتریان طبق استانداردهای تعریف شده، ادامه یافت. روش اصولی و درست تحویل خودرو، روش‌های بازرسی پیش از تحویل خودرو و خدمات پیش از تحویل خودرو نیز از جمله مواردی بود که در دوره عملی به صورت کامل و کارگاهی بر روی خودروهای شرکت خودروسازی کارمانیا آموزش داده شد. 

این دوره جامع در جهت ارتقاء دانش علمی و عملی پرسنل نمایندگی‌های فروش در زمینه‌های اخذ اطلاعات و نیاز سنجی صحیح مشتریان برگزار گردید که در نهایت دستاورد آن افزایش میزان رضایت‌مندی مشتریان از خدمات در زمان فروش و کیفیت ارائه محصولات شرکت خودروسازی کارمانیا می باشد.

 

scroll up