معرفی نفرات برتر در مسابقه بزرگ برترین ویژگی داستانی خودروسازی کارمانیا

معرفی نفرات برتر  در مسابقه بزرگ برترین ویژگی داستانی خودروسازی کارمانیا
معرفی نفرات برتر در مسابقه بزرگ برترین ویژگی داستانی خودروسازی کارمانیا

معرفی نفرات برتر در مسابقه بزرگ برترین ویژگی داستانی خودروسازی کارمانیا

 

مسابقه بزرگ برترین ویژگی داستانی خودروسازی کارمانیا به ایستگاه پایانی خود رسید. پس از شمارش آرای حقیقی پست‌های مربوط به داستان‌های برگزیده شده مسابقه برترین ویژگی داستانی، هیئت داوران رسانه‌های مکتوب و ویدئویی خودرویی و هیئت داوران خودروسازی کارمانیا، نفرات اول تا سوم این مسابقه هیجان‌انگیز را معرفی نمودند.

نفر اول: سرکار خانم پریسا فرشیدفام از تهران برنده 20 میلیون ریال

نفر دوم: سرکار خانم فریا نقشبندی از سنندج برنده 10 میلیون ریال

نفر سوم: جناب آقای رضا نادری از اراک برنده 5 میلیون ریال

 

scroll up