تمدید شد: بهره مندی مشتریان محترمی که اقدام به خرید اقساطی خودروی BYD S6 نموده اند از شرایط ویژه

تمدید شد: بهره مندی مشتریان محترمی که اقدام به خرید اقساطی خودروی BYD S6 نموده اند از شرایط ویژه
تمدید شد: بهره مندی مشتریان محترمی که اقدام به خرید اقساطی خودروی BYD S6 نموده اند از شرایط ویژه

بنابر درخواست های مکرر تعداد زیادی از  مشتریان محترم خودروسازی کارمانیا که اقدام به خرید اقساطی خودروی BYD S6  نموده و خودروی خود را تحویل گرفته اند و نیزدر جهت مشتری مداری و حفظ و ادای احترام هرچه تمامتر به آن دسته از مشتریان محترم که تصمیم بر تسویه نقدی زودتر از موعد اقساط دارند، می رساند که شرایط ذکر شده به همراه پیشنهادات ویژه ذیل از سوی خودروسازی کارمانیا تا تاریخ اعلام شده مورد پذیرش می باشد. 

مشتریان دارای مانده بدهی کمتر از 25 میلیون تومان:

- بخشودگی کامل سود متعلقه اقساط باقیمانده 

- آزاد شدن سند خودرو بلافاصله پس از تایید واحد مالی

مشتریان دارای مانده بدهی 25 میلیون تومان و بیشتر:

- بخشودگی کامل سود متعلقه اقساط باقیمانده

- آزاد شدن سند خودرو بلافاصله پس از تایید واحد مالی

- تخفیف 80% در اجرت 5 سرویس ادواری آینده 

- تخفیف 20%  قطعات مصرفی در 5 سرویس ادواری آینده 

- در صورت فروش خودرو پس از تسویه زود هنگام، خریدار جدید نیز از شرایط فوق بهره مند خواهد شد.(لازم به توضیح است که در صورت بهره مندی مشتری نخست از این طرح، در زمان فروش همگی یا بخش استفاده نشده از مزایای فوق به مشتری جدید انتقال پیدا خواهد کرد.)

درخواست های مدنظر را حداکثر تا تاریخ 1397/11/15 بصورت کتبی به نمایندگی مربوطه ارائه داده تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

بدیهی است که به درخواست های اعلام شده پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانلود تصویر

 

scroll up