کسب رتبه دوم در رضايتمندی از فروش توسط خودروسازی کارمانيا

کسب رتبه دوم در رضايتمندی از فروش توسط خودروسازی کارمانيا
کسب رتبه دوم در رضايتمندی از فروش توسط خودروسازی کارمانيا

بر اساس گزارش ISQI

رشد کیفی خودروسازی کارمانیا در سه ماهه دوم

بر اساس گزارش منتشر شده از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، کمپانی خودروسازی کارمانیا در سه ماهه دوم سال جاری به ترتیب در شاخه‌های «توجه به خواسته مشتری» و «تحویل به موقع خودرو»، رتبه نخست و در زمینه «اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مشتریان» نیز موفق به کسب رتبه دوم گردید. در مجموع امتیازات بدست آمده از این سه شاخص موفق به کسب رتبه دوم در رضایت‌مندی مشتریان از فروش در این بازه زمانی گردید.

کسب رده‌های شاخص در شاخصه‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) توسط خودروسازی کارمانیا نشان از بهبود  رضایت‌مندی مشتریان از پروسه فروش این شرکت نسبت به سه ماهه نخست سال جاری را دارد.

 قطعاً هدف آتی خودروسازی کارمانیا عبور از جایگاه دوم و حضور در رده نخست رضایت‌مندی مشتریان در تمام شاخص‌های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است.

scroll up