برگزاری دومین دوره آموزش تخصصی سیستم‌های متنوع خودروهای F3 و S7

برگزاری دومین دوره آموزش تخصصی سیستم‌های متنوع خودروهای F3 و S7
برگزاری دومین دوره آموزش تخصصی سیستم‌های متنوع خودروهای F3 و S7

برگزاری دومین دوره آموزش تخصصی سیستم‌های متنوع خودروهای F3 و S7 ویژه کارشناسان فنی نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در مرکز آموزش کارمانیا

تیم آموزش فنی شرکت خودروسازی کارمانیا دومین دوره آموزش تخصصی «سیستم‌های متنوع خودروهای F3 و S7» را در مرکز آموزش کارمانیا ویژه کارشناسان فنی مستقر در نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش سراسر کشور را برگزار نمود.

سرمد؛ مدیر خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا بیان داشت: «به منظور ارتقاء كيفيت خدمات توسط پرسنل مجرب و متخصص برای پاسخگویی متناسب با نيازهاي متنوع مشتریان و همچنین پیروی و همسو سازی عملکرد کارکنان با اهداف سازماني شرکت که همان دانش محوری است، واحد آموزش مبادرت به برگزاری دومین دوره آموزش تخصصی سیستم‌های متنوع خودروهای F3 و S7 نمود.»

ایزدی؛ سرپرست آموزش فنی نیز عنوان کرد: «در این دوره، تیمی مشترک از بخش آموزش فنی و پشتیبانی فنی شرکت مبادرت به برگزاری دوره تخصصی سیستم‌های متنوع خودروهای F3 و S7 به صورت تئوری و عملی با هدف افزایش آگاهی نیروی‌های انسانی ماهر و متخصص نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا در خدمت رسانی به مشتریان وفادار در محصولات جدید تولیدی شرکت کرده است.»

کلیات مفاد دوره به اختصار شامل موارد زیر می‌باشد:

سیستم مدیریت موتور و مشخصات اجزاء آن  

سیستم تهویه مطبوع خودرو   

سیستم برق و سیستم ضد سرقت PIC همراه محل قرارگیری اجزاء سیستم  

تجهیزات الکترونیکی خودرو و مدارهای آن

سیستم ترمز، اجزاء سیستم و موقعیت قطعات

سیستم فرمان، جلوبندی، تعلیق و تکنولوژی‌های جدید به کار گرفته شده در  سیستم‌های یاد شده

scroll up