برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل امدادگر نمایندگی‌ها

برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل امدادگر نمایندگی‌ها
برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل امدادگر نمایندگی‌ها

برگزاری دوره آموزشی ویژه پرسنل امدادگر نمایندگی‌های خدمات پس از فروش سراسر کشور در مرکز آموزش کارمانیا

در راستای افزایش آگاهی و دانش فنی پرسنل متعهد خانواده شرکت خودروسازی کارمانیا، دوره آموزشی تخصصی ویژه امدادگران نمایندگی‌های مجاز، در مرکز آموزش کارمانیا برگزار گردید.

سرمد؛ مدیر خدمات پس از فروش خودروسازی کارمانیا در گفتگویی بیان داشتند: «دوره امداد خودرو با هدف بهبود کیفیت خدمات فنی امداد ارائه شده به مشتریان امداد خواه و افزایش رضایت و آسوده خاطری آنان از برند BYD که با کاهش زمان انتظار مشتریان در دریافت خدمت و خدمات فنی شایسته آنها حاصل می شود در مرکز آموزش کارمانیا برگزار گردید»

ایزدی؛ سرپرست آموزش فنی کارمانیا اظهار داشت: «مطابق برنامه‌ریزی و تقویم آموزشی، واحد آموزش خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا با همکاری واحد پشتیبانی فنی مبادرت به برگزاری دوره فنی- تخصصی امداد جهت تکنسین‌های امدادگر نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در سراسر کشور کرده است.»

این دوره آموزشی با هدف ارتقاء مهارتهای مورد نیاز جهت امدادگری در سرفصل‌های آموزشی زیر بصورت تئوری و عملی برگزار شد:

کار با دستگاه عیب یاب

عیب یابی سیستم مدیریت موتور

آشنایی با فرآیند امداد خودرو

آشنایی در خصوص حمل خودرو

 

 

scroll up