گزارش تصویری رونمایی از کانسپ تازه BYD در کنار دو نسخه جدید تانگ و چین در نمایشگاه خودروی پکن 2018

گزارش تصویری رونمایی از کانسپ تازه BYD در کنار دو نسخه جدید تانگ و چین در نمایشگاه خودروی پکن 2018
گزارش تصویری رونمایی از کانسپ تازه BYD در کنار دو نسخه جدید تانگ و چین در نمایشگاه خودروی پکن 2018

کمپانی بی وای دی در روز اول نمایشگاه، یک خودرو کانسپت تازه BYD در کنار دو نسخه جدید تانگ و چین را طی مراسمی رونمایی کرد.

 


scroll up