قهرمانی حمــزه عــــلی زاده

قهرمانی حمــزه عــــلی زاده
قهرمانی حمــزه عــــلی زاده

آقـــای حمــزه عــــلی زاده  از همکاران سخت کوش و با اراده خط تولید شرکت خودروسازی کارمانیا موفق به کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی ورزشهای رزمی کارگران جهان شد.


scroll up