فرصت کمی تا برنده شدن شما باقیست. دو دستگاه خودروی BYD F3

فرصت کمی تا برنده شدن شما باقیست. دو دستگاه خودروی  BYD F3
فرصت کمی تا برنده شدن شما باقیست. دو دستگاه خودروی BYD F3

روزهای باقیمانده تا انتهای طرح فروش ارائه شده از نمایشگاه بین المللی خودروی تهران – شهر آفتاب ( 6 آذرماه 96) تا نمایشگاه بین المللی خودروی اصفهان ( 6 بهمن ماه 96) را بشمارید و از فرصت باقیمانده برای شرکت در قرعه کشی 2 دستگاه BYD F3 با خرید هر خودروی BYD استفاده کنید .

 

scroll up