سرويس ويژه خدمات از راه دور – BYD Remote PM Service

سرويس ويژه خدمات از راه دور – BYD Remote PM Service
سرويس ويژه خدمات از راه دور – BYD Remote PM Service

سرويس ويژه خدمات از راه دور  BYD Remote PM Service

 • هدف از اجراي اين طرح، ايجاد امکان انجام سرويسهاي دوره اي عادي براي خودروهاي BYD مشترياني است که بعلت بعد مسافت تا نمايندگيهاي مجاز کارمانيا ، امکان مراجعه منظم به نمايندگي را نخواهند داشت و لذا گارانتي خودروي آنها باطل خواهد شد. در صورت اجراي صحيح مفاد فني اين طرح توسط مشتري، ضمن ايجاد آسايش براي مشتريان محترم کارمانيا در سراسر کشور، وضعيت فني خودروي آنها تحت کنترل اداره مرکزي خدمات پس از فروش خودروسازي کارمانيا بوده و پوشش گارانتي براي خودرو مذکور حفظ خواهد شد.
 • اين سرويس فقط مخصوص انجام سرويسهاي دوره اي عادي بوده و سرويسهاي اصلي (شامل سرويس اوليه رايگان، سرويس 25 هزار، 50 هزار ، 60 هزار، 75 هزار و 100 هزار) را شامل نمي شود و جهت جلوگيري از ابطال گارانتي خودرو مشتري موظف است براي انجام اين سرويسها ، حتماً به نمايندگي مجاز مراجعه نمايد.
 • اين سرويس ويژه زمان محدودي داشته (تا زمان راه اندازي نمايندگي در استان/شهر مربوطه) و  مخصوص مشتريان محصولات شرکت خودروسازي کارمانيا است که تا اين تاريخ در شهر محل اقامتشان، نمايندگي مجاز خدمات پس از فروش کارمانيا تاسيس نگرديده است.
 • مشتريان محترم که متقاضي اين سرويس ويژه هستند بايد ضمن تماس با واحد خدمات پس از فروش از طريق کانال تلگرامي خدمات پس از فروش @karmaniaaftersales يا ايميل ASD@karmania-auto.irدرخواست خود را اعلام و مدارک ذيل را جهت بررسي و احراز ارسال نمايند:
 • نام و نام خانوادگي مالک  شماره تماس و آدرس دقيق پستي
 • اسکن کارت ملي
 • اسکن کارت سبز خودرو
 • اسکن کارتکس
 • اسکن برگه گارانتي (روي صفحه)
 • اسکن قبض برق يا آب يا اجاره نامه به نام مالک خودرو

 

بعد از تاييد واحد خدمات پس از فروش ، مبلغ قطعات لازم براي انجام سرويس دوره اي، بصورت فاکتور فروش براي مشتري ارسال و پس از واريز وجه توسط مشتري به حساب شرکت خودروسازي کارمانيا و تاييد پرداخت وجه، ظرف 4 روز کاري قطعات لازم به همراه اصل فاکتور فروش به آدرس اعلام شده توسط مشتري ارسال خواهد گرديد. (هزينه ارسال بصورت پس کرايه و بر عهده مشتري مي باشد)

مشتري محترم موظف است به يکي از مراکز معتبر سرويس در شهر خود مراجعه و اقدام به انجام سرويس دوره اي طبق دستور العمل فني شرکت نمايد. بعد از انجام سرويس، مشتري موظف است فاکتور مرکز سرويس را به نشانه انجام سرويس براي واحد خدمات پس از فروش کارمانيا ارسال نمايد.

بمحض دريافت فاکتور انجام سرويس توسط واحد خدمات پس از فروش، مدارک پذيرش در نرم افزار جامع خدمات پس از فروش ثبت و در سوابق سرويسهاي خودرو لحاظ خواهد شد.

 • تصميم گيري در خصوص انجام "سرويس ويژه خدمات از راه دور “BYD Remote PM Service منوط به فاصله محل سکونت مشتري از نزديکترين نمايندگي خدمات پس از فروش مجاز کارمانيا، احراز وضعيت گارانتي خودرو و احراز مدارک ارسالي توسط مشتري خواهد بود.
 • براي هر بار سرويس ‌ ، مشتري بايد درخواست جديدي به واحد خدمات پس از فروش ابلاغ نمايد و فقط قطعات لازم براي انجام همان سرويس براي مشتري ارسال خواهد شد. (ارسال مدارک لازم جهت احراز مالکيت و سکونت براي بار اول کافيست)
 • کليه هزينه هاي ارسال قطعات لازم براي سرويس بر عهده مشتري مي باشد.
 • چنانچه بعلت عدم مهارت سرويس کار مربوطه در خصوص نحوه انجام سرويس و تعويض قطعات مصرفي، سيستمهاي مرتبط با اين سرويسها دچار نشتي، خرابي و هرگونه مشکل اساسي گردد، هيچگونه مسئوليتي متوجه شرکت خودروسازي کارمانيا نخواهد بود و مشتري حق هرگونه اعتراض را از خود سلب خواهد نمود. همچنين سيستمهاي مربوطه از پوشش گارانتي خارج خواهند شد.

بعد از تاسيس نمايندگي در حوزه سکونت مشتري، امکان ادامه استفاده از سرويس ويژه خدمات از راه دور  وجود نخواهد داشت.

 

scroll up