افتتاح فاز سوم سایت کمپانی بزرگ BYD در کالیفرنیای امریکا

افتتاح فاز سوم سایت کمپانی بزرگ BYD در کالیفرنیای امریکا
افتتاح فاز سوم سایت کمپانی بزرگ BYD در کالیفرنیای امریکا

افتتاح فاز سوم سایت BYD در کالیفرنیای امریکا


کمپانی بزرگ BYD بعنوان تامین کننده سیستم های انرژی الکتریکی و تولید کننده اتوبوسهای تمام الکتریکی در امریکای شمالی ، درحال گسترش حوزه های فعالیتی خویش در زمینه تولید می باشد. در همین راستا این کمپانی بزرگ فاز سوم کارخانه خود را طی مراسمی باشکوه در لنکسترکالیفرنیا افتتاح نموده و بدین ترتیب ظرفیتهای تولیدی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است .
کمپانی بزرگ BYD سالیانه 1500 دستگاه اتوبوس تمام برقی راتولید می نماید که تاثیر به سزایی در زمینه گسترش اشتغال زایی نیز داشته است.


scroll up