رونمایی از دوخودروی BYD Song 100 و BYD Qin 100 جدید با100 کیلومتر پیمایش بیشتر نسبت به نسل قبل.

رونمایی از دوخودروی BYD Song 100 و BYD Qin 100 جدید با100 کیلومتر پیمایش بیشتر نسبت به نسل قبل.
رونمایی از دوخودروی BYD Song 100 و BYD Qin 100 جدید با100 کیلومتر پیمایش بیشتر نسبت به نسل قبل.

رونمایی از دوخودروی تمام برقی Tang 100‌ و Qin100 کمپانی BYD‌ در شهر شنزن با تکنولوژی برتر و پیمایش 100 کیلومتر بیشتر، با حضور سفیر کمپانی BYD، لئوناردو دیکاپریو.

در طی این مراسم رونمایی از خودروی تمام برقی خودران و بدون راننده Qin100 کمپانی  BYD‌ AutoPilot در شهر شنزن با تکنولوژی برتر و با پیمایش 100 کیلومتر بیشتر نسبت به نسل قبل نیز صورت پذیرفت.

کمپانی BYD سالهاست بر روی تکنولوژی خودروهای خودران و بدون راننده متمرکز است و روز گذشته پس از سالها بررسی از اولین خودروی تمام برقی و خودران(بدون راننده) خود را در این رونمایی کم نظیر رونمایی نمود.

scroll up