افتتاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در شهر زاهدان

افتتاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در شهر زاهدان
افتتاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در شهر زاهدان

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان افتتاح شد.

رضا غازی زاده - کد 5401

آدرس نمایندگی: زاهدان، میدام امام علی، ابتدای بلوار مطهری

تلفن:33217651- 054

فکس: 33217651- 054

scroll up