نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا در بوشهر افتتاح شد

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا در بوشهر افتتاح شد
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا در بوشهر افتتاح شد

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی کارمانیا، عبدالمحمد کاردانی - کد 7701 در بوشهر افتتاح شد.

 

 آدرس نمایشگاه: بوشهر، خیابان معلم، خیابان تنگستان روبروی ایران پیمان سابق

شماره تلفن نمایشگاه: 33335261-077
فکس نمایشگاه: 33553078-077
 
آدرس تعمیرگاه: بوشهر، میدان آزادی، ابتدای بزرگراه نیروگاه اتمی، پشت نمایندگی سایپا
شماره تلفن تعمیرگاه: 33452876-077
فکس تعمیرگاه: 33553078-077

scroll up