اعطای لوح تقدیر دوازدهمین نمایشگاه خودروی اصفهان به مدیریت محترم شرکت خودروسازی کارمانیا

اعطای لوح تقدیر دوازدهمین نمایشگاه خودروی اصفهان به مدیریت محترم شرکت خودروسازی کارمانیا
اعطای لوح تقدیر دوازدهمین نمایشگاه خودروی اصفهان به مدیریت محترم شرکت خودروسازی کارمانیا

در آخرین روز برگزاری دوازدهمین نمایشگاه خودروی اصفهان از طرف مدیریت این نمایشگاه لوح تقدیر به مدیریت محترم شرکت خودروسازی کارمانیا، جناب آقای مهندس سالاری شریف اعطا گردید.

 

scroll up